Pertev Paşa’nın Şahidesi

Edirne Tarih

Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun büyük gayretleri ile Seyyid Celali Kabristanı yok edilirken bugün bulunduğu Hacılar Ezanı‘na nakl edilen  bu mezar taşı, kitabesinden anlaşılacağı üzere Pertev Paşa’ya aittir. Tarihimiz de oldukça önemli bir yeri olan Pertev Paşa 1826 Rus harbine girilmesinde oynadığı rol ile tanınır. Darıcalı’ya yerleşmiş Kırımlı bir aileye mensuptur. Doğum yeri olan Darıca’dan tahsil görmek için geldiği İstanbul’da sadaret mektubi ve daha sonra da Divan-ı Hümayyun amedi kalemliğine terfi etmiştir. Hicri 1240 (m.1824) tarihinde Beylikçi olmuştur. Hicri 1242 senesinin Şaban (m.Mart 1827) ayında Reis’ül-Küttablık olan Pertev Paşa aynı zamanda Mevlevi dervişidir. Hicri 1244 (m.1828-29) tarihinde Reis’ül-Küttablık’dan azl edilmiş ve 1246 (m.1830-31) tarihinde Kethüda-yı Sadr-ı Ali olan Pertev Paşa’nın gerçek ismi Mehmed Said’tir. Dönem tarihçilerin anlattıkları ve arşiv belgelerinden anlaşıldığı üzere oldukça hareketli bir hayata sahipti.

Bir saray entrikası sonucunda ömrünün son demlerini sürgünde geçirmiş ve son olarak sürüldüğü Edirne’ye avdetinden 10-15 gün sonra boğdurulmak sureti ile…

View original post 265 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s