Yegen Mahmud Paşa’nın Şahidesi

Edirne Tarih

1951 tarihinde Arslanhane kabrsitanından Hacılar Ezan’ına getirilen Yegen Mahmud Paşa’nın şahidesi,bir çok kişi için sıradan bir mezar taşıdır. Kallavi serpuşa sahip olan Mahmud Paşa’nın şahidesi yeniçerilik tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Kitabesinde yeniçeri lafzı geçmemesine ragmen arşiv belgelerinden (B.O.A. 873,4300,4301,4307) bir zamanlar yeniçerilik hatta yeniçeri ağalığı yaptığı öğrenilmektedir. Bu bilgi toplumumuzda hatta akademik camiada var olan börksüz yeniçeri mezar taşı olmaz fikrinin yanlışlığına bir kanıttır Mahmud Paşa, Gürcü Mehmed Paşa’nın yeğeni olması hasebiyle Yegen Mahmud Paşa olarak anılmıştır, ayrıca Boyuneğri Ahmed Paşa’nın da damadıdır. Acemioğlanlığından sonra Yeniçeri ocağına giren Mahmud Paşa, ocakta sırasıyla şu rütbelere getirilmiştir; 1183 senesinde Edirne Yeniçeri Ağalığı, 1196’nın Zi’l-kade’sinde Zağarcıbaşı, 1197’nin Şa’ban ayında ise kulkethüdası. 1199’da ise bu görevinden azledilerek zorunlu emekliliğe ayrıldı. Emekliliğinden bir süre sonra  tekrardan bir takım görevler için vazifeye çağırılarak  ise sırasıyla, mirimiran, vezir ve Belgrad muhafızlığına getirildi. Hicri 1206 senesinin Zi’l-Kade  ayında Silistre muhafazasında gösterdiği mertliliğinden dolayı Sivas valisi…

View original post 45 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s